Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4234
Title: ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВНЗ
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Крохмаль, І. М.
Keywords: майбутні фахівці
педагогічні умови
документознавство
заклади освіти
вища освіта
Issue Date: 2019
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: Дисертацію присвячено дослідженню проблеми формування професійної готовності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності у ЗВО. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури схарактеризовано ступінь розробленості проблеми науковцями, розкрито сутність понять „готовність”, „професійна готовність”, „професійна готовність майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності”. Визначено сутність і структуру професійної готовності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності. Теоретично обґрунтовано, змістовно розроблено та експериментально перевірено педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності у ЗВО.
Description: Крохмаль І. М. Формування професійної готовності майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності у ВНЗ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / І. М. Крохмаль ; Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2019. - 21 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4234
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoref Krokhmal.pdf913.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.