Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4233
Title: ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-ПРИСТРОЇВ У НАВЧАННІ БАКАЛАВРІВ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Модло, Є. О.
Keywords: моделювання
технічні об’єкти
мобільні пристрої
Issue Date: 2019
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: Дисертаційну роботу присвячено проблемі розробки та впровадження методики використання мобільних інтернет-пристроїв у навчанні бакалаврів електромеханіки моделювання технічних об’єктів. На підставі аналізу наукової літератури теоретично обґрунтовано та розроблено зміст компетентності бакалавра електромеханіки в моделюванні технічних об’єктів, критерії її сформованості та модель процесу використання мобільних інтернет-пристроїв у навчанні бакалаврів електромеханіки моделювання технічних об’єктів. Розроблено та експериментально перевірено методику використання мобільних інтернет-пристроїв у навчанні бакалаврів електромеханіки моделювання технічних об’єктів; уточнено поняття мобільного інтернет-пристрою; удосконалено систему засобів мобільних ІКТ навчання бакалаврів електромеханіки; дістала подальшого розвитку методика навчання бакалаврів електромеханіки комп’ютерного моделювання.
Description: Модло Є. О. Застосування мобільних Інтернет-пристроїв у навчанні бакалаврів електромеханіки моделювання технічних об’єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті (01 – Освіта/Педагогіка) / Є. О. Модло ; Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2019. - 21 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4233
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Modli avtoref.pdf766.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.