Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4223
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКовпак, О. С.-
dc.date.accessioned2019-11-18T18:42:43Z-
dc.date.available2019-11-18T18:42:43Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherУДК 378.43(477)"195/198"-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/4223-
dc.descriptionКовпак О. С. Розвиток заочної педагогічної освіти в Україні (50–80-ті рр. ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / О. С. Ковпак ; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2019. - 23 с.uk_UA
dc.description.abstractДисертацію присвячено комплексному історико-педагогічному дослідженню розвитку заочної педагогічної освіти в Україні у 50–80-х рр. ХХ ст. У роботі представлено історіографію проблеми, систематизовано джерельну базу дослідження, схарактеризовано соціально-історичний контекст розвитку заочної педагогічної освіти в Україні у 50–80-х рр. ХХ ст. як сукупність соціально-економічних і соціально-політичних умов, що визначали її мету, завдання, характер та особливості, визначено й обґрунтовано основні етапи розвитку заочної педагогічної освіти в досліджуваний період. З’ясовано особливості організації сесій та специфіку організації практик і самостійної роботи у педагогічних навчальних закладах на заочній формі навчання в Україні у 50–80-х рр. ХХ ст. відповідно до визначених етапів, окреслено прогностичні можливості розвитку заочної педагогічної освіти в Україні з урахуванням історико-педагогічного досвіду.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"uk_UA
dc.subjectпедагогічна освітаuk_UA
dc.subjectнавчальні закладиuk_UA
dc.subjectзаочна освітаuk_UA
dc.titleРОЗВИТОК ЗАОЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (50–80-ті рр. ХХ СТОЛІТТЯ)uk_UA
dc.title.alternativeАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat_ Кovpak.pdf549.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.