Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4174
Title: ПРОЕКТУВАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ „ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”
Other Titles: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Співак, С. М.
Keywords: хмарні ресурси
інформаційні технології
Issue Date: 2019
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: У роботі розкрито ступінь дослідженості проблеми, визначено категоріально-понятійний апарат; схарактеризовано освітні потреби студентів галузі знань „Інформаційні технології”; розглянуто сучасні технології та сервіси проєктування електронного навчального середовища студента в Україні та за кордоном. Визначено поняття хмаро орієнтованого персонального електронного навчального середовища підготовки студентів галузі знань „Інформаційні технології”, розкрито його сутність, структуру та функційний потенціал; розроблено та теоретично обґрунтовано структурно-функційну модель досліджуваного феномену, відповідно до якої спроєктовано хмаро орієнтоване персональне електронне навчальне середовище підготовки студентів галузі знань „Інформаційні технології”; розроблено та експериментально перевірено ефективність методичних рекомендацій щодо використання хмаро орієнтованого ПЕНС підготовки студентів галузі знань „Інформаційні технології” в контексті особистісно зорієнтованого та компетентнісного підходів.
Description: Співак С. М. Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища підготовки студентів галузі знань „Інформаційні технології” : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук за спеціальністю 13.00.10 „Інформаційно-комунікаційні технології в освіті” / Світлана Михайлівна Співак ; наук. кер. Наталія Вікторівна Морзе ; Київський університет імені Бориса Грінченка, Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2019. - 244 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4174
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spivak.pdf5.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.