Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4173
Title: КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Other Titles: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Колгатіна, Л С.
Keywords: інноваційні технології
інформаційні технології
майбутні вчителі
Issue Date: 2019
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: Розкрито сутність самостійної роботи студентів і управління нею. Висвітлено специфіку самостійної роботи майбутніх учителів у процесі їх природничо-математичної підготовки, зумовлену переважно дослідно-експериментальним характером зазначеної роботи. Комп’ютерно орієнтоване управління самостійною роботою розкрито як багатоетапний процес, який реалізується із застосуванням відповідних засобів ІКТ на кожному етапі, що дає змогу досягти нової якості управління. Визначено особливості такого управління; адаптивність, гнучкість, оперативність, прозорість, об’єктивність прийняття управлінських рішень. Обґрунтовано педагогічні умови реалізації комп’ютерно орієнтованого управління самостійною роботою майбутніх учителів у процесі їх природничо-математичної підготовки. Висвітлено організацію, проведення та результати педагогічного експерименту. Аналіз отриманих даних свідчить, що впровадження розроблених педагогічних умов сприяє підвищенню ефективності комп’ютерно орієнтованого управління самостійною роботою майбутніх учителів у процесі їх природничо-математичної підготовки, що знаходить прояв у зростанні рівня засвоєння знань та їхніх якостей (повноти, глибини, міцності), а також самостійності студентів і сформованості їхнього вміння набувати знання з різних джерел.
Description: Колгатіна Л. С. Комп’ютерно орієнтоване управління самостійною роботою майбутніх учителів у процесі їх природничо-математичної підготовки : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті (01 – Освіта/Педагогіка) / Лариса Сергіївна Колгатіна ; наук. кер. Людмила Іванівна Білоусова ; Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Кривий ріг, 2019. - 354 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4173
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolgatina.pdf5.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.