Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4172
Title: ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Other Titles: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Гончарова, І. С.
Keywords: туризм
компетентність
стажування
полікультурна компетентність
заклади вищої освіти
Issue Date: 2019
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: У дисертації наведено теоретичне узагальнення та практичне вирішення проблеми формування полікультурної компетентності в майбутніх менеджерів з туризму в освітньому процесі вищих закладів освіти. Проаналізовано стан дослідженості проблеми у філософській, культурологічній, психолого-педагогічній літературі. Визначено сутність, зміст та структуру полікультурної компетентності майбутніх менеджерів з туризму, діагностовано стан її сформованості на основі розроблених критеріїв та показників. Теоретично обґрунтовано педагогічні умови, що спрямовані на інтеграцію змісту культурологічної підготовки студентів, використання інтерактивних методів та форм навчання на основі створення моделей полікультурної взаємодії, активізацію самостійної навчальної діяльності студентів у ході зарубіжного стажування й забезпечують формування зазначеної компетентності у студентів спеціальності „Туризм”; експериментально доведено ефективність їх упровадження в освітній процес вишів у контексті формування полікультурної компетентності в майбутніх менеджерів з туризму.
Description: Гончарова І. С. Формування полікультурної компетентності у майбутніх менеджерів туризму у вищих навчальних закладах : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. / Інна Сергіївна Гончарова ; наук. кер. Сергій Якович Харченко ; Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2019. - 280 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4172
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Goncharova.pdf2.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.