Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4171
Title: РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Other Titles: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Бойко, М. А.
Keywords: електронні ресурси
інноваційні технології
інформатика
освітні ресурси
Issue Date: 2019
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: Дисертаційну роботу присвячено теоретико-експериментальному дослідженню проблеми розробки та впровадження електронних освітніх ресурсів у процесі навчання інформатики учнів початкової школи. З’ясовано роль та місце електронних освітніх ресурсів (ЕОР) у системі формування цифрової компетентності учнів початкової школи; обґрунтовано шляхи використання ЕОР в освітньому процесі початкової школи; визначено сутність і зміст поняття „електронний освітній ресурс”, уточнено сутність поняття „цифрова компетентність учнів початкової школи” в рамках концепції „Нова українська школа”. Схарактеризовано психолого-педагогічні та санітарно-гігієнічні умови та норми використання сучасних ЕОР в освітньому процесі. Теоретично обґрунтовано змістовно-структурну модель розробки та використання ЕОР у процесі навчання інформатики учнів початкової школи. Визначено критерії, рівні сформованості цифрової компетентності учнів та рівень їхньої мотивації; удосконалено навчально-методичний комплекс до предмета „Інформатика” в початковій школі. У процесі експериментальної роботи доведено ефективність використання відповідних ЕОР.
Description: Бойко М. А. Розробка та впровадження електронних освітніх ресурсів у процесі навчання інформатики учнів початкової школи : дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті / Марія Анатоліївна Бойко ; наук. кер. Наталія Вікторівна Морзе ; Київський університет імені Бориса Грінченка, Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – К., 2019. - 260 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4171
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boiko.pdf6.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.