Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4138
Title: ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ КНР, УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ)
Other Titles: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (доктора філософії)
Authors: Лун Фен
Keywords: політична культура
вищі навчальні заклади
Україна
Франція
КНР
Issue Date: 2018
Publisher: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Abstract: У дисертації здійснено цілісний аналіз теорії і практики формування політичної культури студентів в університетах КНР, України та Франції. Під час дослідження з’ясовано ступінь наукової розробленості досліджуваної проблеми. На основі аналізу й систематизації наукової літератури, зіставлення трактувань китайськими, українськими та французькими вченими визначено суть, структуру та зміст політичної культури студентів сучасних університетів. Визначено перспективні напрями творчого використання педагогічно цінних теоретичних і практичних напрацювань китайських та французьких педагогів із формування політичної культури студентів в умовах українських університеті.
Description: Лун Фен Формування політичної культури студентів в університетах КНР, України та Франції (порівняльний аналіз) : дис. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки (01 – освіта/011 – освітні, педагогічні науки) / Лун Фен ; наук. кер. Наталія Олександрівна Ткачова ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Х., 2019. - 255 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4138
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dis Lun Fen.pdf4.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.