Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4125
Title: ВІдгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Вакуленко Валентини Миколаївни на дисертацію Панченко Віолетти Володимирівни " Організація контролю навчальної діяльності майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)", представлену до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історі педагогіки
Authors: Вакуленко, В. М.
Keywords: відгуки опонентів
Issue Date: 2019
Publisher: Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4125
Appears in Collections:Відгуки опонентів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vakoolenko.pdf4.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.