Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4120
Title: Відгук офіційного опонента на дисертацію Гончарової Інни Сергіївни на тему "Формування полікультурної компетентності у майбутніх менеджерів туризму у вищих навчальних закладах", подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
Authors: Коваленко, О. В.
Keywords: відгуки опонентів
Issue Date: 2019
Publisher: Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4120
Appears in Collections:Відгуки опонентів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovalenko.pdf837.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.