Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4059
Title: ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ КНР, УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ)
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Лун Фен
Keywords: політична культура
Issue Date: 2019
Publisher: ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка"
Abstract: У дисертації здійснено цілісний аналіз теорії і практики формування політичної культури студентів в університетах КНР, України та Франції. Під час дослідження з’ясовано ступінь наукової розробленості досліджуваної проблеми. На основі аналізу й систематизації наукової літератури, зіставлення трактувань китайськими, українськими та французькими вченими визначено суть, структуру та зміст політичної культури студентів сучасних університетів. Визначено перспективні напрями творчого використання педагогічно цінних теоретичних і практичних напрацювань китайських та французьких педагогів із формування політичної культури студентів в умовах українських університеті
Description: Лун Фен Формування політичної культури студентів в університетах КНР, України та Франції (порівняльний аналіз) : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки (01 – освіта/011 – освітні, педагогічні науки) / Лун Фен ; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – м. Старобільськ, 2019. - 13 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4059
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
авторефератЛун Фен .pdf754.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.