Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4058
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПанченко, В. Л.-
dc.date.accessioned2019-10-02T12:08:57Z-
dc.date.available2019-10-02T12:08:57Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherУДК 378.011.3-051-047.64(477)''1980/2014'':81’243(043.3)-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/4058-
dc.descriptionПанченко В. В. Організація контролю навчальної діяльності майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : автореферат. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / В. В. Панченко ; Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». –Старобільськ, 2019. - 22 с.uk_UA
dc.description.abstractУ дисертації представлено історіографію організації контролю навчальної діяльності майбутніх учителів іноземних мов; з’ясовано сутність провідних дефініцій дослідження «контроль», «навчальна діяльність», «функція контролю», його види та форми; на основі аналізу масиву наукових джерел виділено передумови організації контролю навчальної діяльності майбутніх учителів іноземних мов на межі ХХ – ХХІ ст. Науково обґрунтовано етапи розвитку навчально-методичного забезпечення досліджуваного процесу, особливостей здійснення взаємодії викладача і студентів у процесі реалізації різноманітних форм і методів контролю: І етап (1980–1990 рр.) – етап формалізованого підходу до організації контролю знань за умов надмірної централізації системи освіти, ІІ етап (1991–2004 рр.) – етап диференціації та індивідуалізації контролю навчальної діяльності у закладах вищої педагогічної освіти України, уніфікації вимог до його здійснення, ІІІ етап (2005–2014 рр.) – етап запровадження рейтингового контролю та реалізації комунікативного, особистісно зорієнтованого та компетентнісного підходів у процесі підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Схарактеризовано навчально-методичне забезпечення організації контролю навчальної діяльності майбутніх учителів іноземних мов у практиці закладів вищої педагогічної освіти України досліджуваного періоду; проаналізовано застосування різноманітних форм і методів контролю; розкрито особливості здійснення взаємодії викладача і студента в межах досліджуваного процесу. Окреслено напрями використання узагальненого досвіду в сучасній практиці організації контролю навчальних досягнень студентів ЗВПО.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка"uk_UA
dc.subjectконтрольuk_UA
dc.subjectмайбутні вчителіuk_UA
dc.subjectпедагогічна освітаuk_UA
dc.titleОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)uk_UA
dc.title.alternativeАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Панченко В.В._автореферат_випр.pdf703.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.