Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4058
Title: ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Панченко, В. Л.
Keywords: контроль
майбутні вчителі
педагогічна освіта
Issue Date: 2019
Publisher: ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка"
Abstract: У дисертації представлено історіографію організації контролю навчальної діяльності майбутніх учителів іноземних мов; з’ясовано сутність провідних дефініцій дослідження «контроль», «навчальна діяльність», «функція контролю», його види та форми; на основі аналізу масиву наукових джерел виділено передумови організації контролю навчальної діяльності майбутніх учителів іноземних мов на межі ХХ – ХХІ ст. Науково обґрунтовано етапи розвитку навчально-методичного забезпечення досліджуваного процесу, особливостей здійснення взаємодії викладача і студентів у процесі реалізації різноманітних форм і методів контролю: І етап (1980–1990 рр.) – етап формалізованого підходу до організації контролю знань за умов надмірної централізації системи освіти, ІІ етап (1991–2004 рр.) – етап диференціації та індивідуалізації контролю навчальної діяльності у закладах вищої педагогічної освіти України, уніфікації вимог до його здійснення, ІІІ етап (2005–2014 рр.) – етап запровадження рейтингового контролю та реалізації комунікативного, особистісно зорієнтованого та компетентнісного підходів у процесі підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Схарактеризовано навчально-методичне забезпечення організації контролю навчальної діяльності майбутніх учителів іноземних мов у практиці закладів вищої педагогічної освіти України досліджуваного періоду; проаналізовано застосування різноманітних форм і методів контролю; розкрито особливості здійснення взаємодії викладача і студента в межах досліджуваного процесу. Окреслено напрями використання узагальненого досвіду в сучасній практиці організації контролю навчальних досягнень студентів ЗВПО.
Description: Панченко В. В. Організація контролю навчальної діяльності майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : автореферат. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / В. В. Панченко ; Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». –Старобільськ, 2019. - 22 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4058
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Панченко В.В._автореферат_випр.pdf703.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.