Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4055
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСпівак, С. М.-
dc.date.accessioned2019-10-02T10:46:36Z-
dc.date.available2019-10-02T10:46:36Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherУДК 378.018-057.87:004.08]:316.4(043.3)-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/4055-
dc.descriptionСпівак С. М. Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища підготовки студентів галузі знань „Інформаційні технології” :автореферат. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук за спеціальністю 13.00.10 „Інформаційно-комунікаційні технології в освіті” / С. М. Співак ; Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2019. - 22 с.uk_UA
dc.description.abstractУ роботі розкрито ступінь дослідженості проблеми, визначено категоріально-понятійний апарат; схарактеризовано освітні потреби студентів галузі знань „Інформаційні технології”; розглянуто сучасні технології та сервіси проєктування електронного навчального середовища студента в Україні та за кордоном. Визначено поняття хмаро орієнтованого персонального електронного навчального середовища підготовки студентів галузі знань „Інформаційні технології”, розкрито його сутність, структуру та функційний потенціал; розроблено та теоретично обґрунтовано структурно-функційну модель досліджуваного феномену, відповідно до якої спроєктовано хмаро орієнтоване персональне електронне навчальне середовище підготовки студентів галузі знань „Інформаційні технології”; розроблено та експериментально перевірено ефективність методичних рекомендацій щодо використання хмаро орієнтованого ПЕНС підготовки студентів галузі знань „Інформаційні технології” в контексті особистісно зорієнтованого та компетентнісного підходів.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка"uk_UA
dc.subjectхмарні ресурсиuk_UA
dc.subjectінформаційні технологіїuk_UA
dc.titleПРОЕКТУВАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ „ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”uk_UA
dc.title.alternativeАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Спiвак_Автореф на сайт.doc1.71 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.