Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4054
Title: РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Бойко, М. А.
Keywords: електронні ресурси
інноваційні технології
інформатика
освітні ресурси
Issue Date: 2019
Publisher: ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка"
Abstract: Дисертаційну роботу присвячено теоретико-експериментальному дослідженню проблеми розробки та впровадження електронних освітніх ресурсів у процесі навчання інформатики учнів початкової школи. З’ясовано роль та місце електронних освітніх ресурсів (ЕОР) у системі формування цифрової компетентності учнів початкової школи; обґрунтовано шляхи використання ЕОР в освітньому процесі початкової школи; визначено сутність і зміст поняття „електронний освітній ресурс”, уточнено сутність поняття „цифрова компетентність учнів початкової школи” в рамках концепції „Нова українська школа”. Схарактеризовано психолого-педагогічні та санітарно-гігієнічні умови та норми використання сучасних ЕОР в освітньому процесі. Теоретично обґрунтовано змістовно-структурну модель розробки та використання ЕОР у процесі навчання інформатики учнів початкової школи. Визначено критерії, рівні сформованості цифрової компетентності учнів та рівень їхньої мотивації; удосконалено навчально-методичний комплекс до предмета „Інформатика” в початковій школі. У процесі експериментальної роботи доведено ефективність використання відповідних ЕОР.
Description: Бойко М. А. Розробка та впровадження електронних освітніх ресурсів у процесі навчання інформатики учнів початкової школи :автореферат. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті / М. А. Бойко ; Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2019. - 22 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4054
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бойко_Автореф на сайт.doc919.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.