Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3798
Title: Джерела до вивчення дитячої безпритульності та бездоглядності на Півдні України (60-і рр. XVIII – початок XX ст.)
Other Titles: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Authors: Москальова, Ю. Р.
Keywords: безпритульні
соціальна робота
законодавчі акти
Issue Date: 2018
Publisher: Донецький національний університет імені Василя Стуса
Abstract: У дисертації на основі аналізу архівних та опублікованих джерел здійснено комплексне дослідження джерел з питань дитячої безпритульності та бездоглядності на Півдні України (60-ті рр. XVIIІ – початок ХХ ст.). Визначено стан наукового опрацювання проблеми, представництво джерел з питань опіки та піклування дітьми в архівосховищах України. Подано класифікацію опрацьованих джерел, методологічні основи їх опрацювання, інформативний потенціал, вказано на проблеми опрацювання та подальші перспективи. Проаналізовано корпус законодавчих актів та актових джерел, розкрито особливості документів діловодства та статистичних джерел, представлено детальний аналіз періодичних видань та джерел особового походження. Наголошено на репрезентативності актуалізованої джерельної бази з проблем дитячої безпритульності та бездоглядності на Півдні України. Доведено, що актуалізована джерельна база є репрезентативною, а інформація, вилучена під час її аналізу, – унікальною.
Description: Москальова Ю.Р. Джерела до вивчення дитячої безпритульності та бездоглядності на Півдні України (60-і рр. XVIII – початок XX ст.) : дис. на здобуття наук. ступ. кандидата іст. наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Юлія Романів Москальова ; наук. кер. Анна Володимирівна Гедьо ; Донецький національний університет імені Василя Стуса, МОН України. – Вsнниця, 2018. - 283 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3798
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DisMoskaliova.pdf2.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.