Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3797
Title: ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ДИТЯЧОЇ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ ТА БЕЗДОГЛЯДНОСТІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (60-і рр. XVIII – початок XX ст.)
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Authors: Москальова, Ю. Р.
Keywords: соціальна робота
безпритульні
благодійність
періодичні видання
законодавчі акти
Issue Date: 2019
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: У дисертації на основі аналізу архівних та опублікованих джерел здійснено комплексне дослідження джерел з питань дитячої безпритульності та бездоглядності на Півдні України (60-ті рр. XVIIІ – початок ХХ ст.). Визначено стан наукового опрацювання проблеми, представництво джерел з питань опіки та піклування дітьми в архівосховищах України. Подано класифікацію опрацьованих джерел, методологічні основи їх опрацювання, інформативний потенціал, вказано на проблеми опрацювання та подальші перспективи. Проаналізовано корпус законодавчих актів та актових джерел, розкрито особливості документів діловодства та статистичних джерел, представлено детальний аналіз періодичних видань та джерел особового походження. Наголошено на репрезентативності актуалізованої джерельної бази з проблем дитячої безпритульності та бездоглядності на Півдні України. Доведено, що актуалізована джерельна база є репрезентативною, а інформація, вилучена під час її аналізу, – унікальною.
Description: Москальова Ю.Р. Джерела до вивчення дитячої безпритульності та бездоглядності на Півдні України (60-і рр. XVIII – початок XX ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. кандидата іст. наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Ю. Р. Москальова ; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», МОН України. – Старобільськ, 2019. - 22 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3797
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moskaliova.pdf583.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.