Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3614
Title: Відгук офіційного опонента, кандидата педагогічних наук, професора Мармази Олександри Іванівни на дисертацію Васиньової Надії Сергіївни «Розвиток теорії управління вищими навчальними закладами в Україні (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття)», представлену до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.06 – теорія і методика управління освітою 01 – Освіта / Педагогіка
Authors: Мармаза, О. І.
Keywords: відгуки опонентів
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3614
Appears in Collections:Відгуки опонентів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
marmazi(1) (1).pdf387.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.