Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3613
Title: Відгук офіційного опонента, доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника Литвинової Світлани Григорівни на дисертаційну роботу Топольник Яни Володимирівни «Система інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти», подану на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті
Authors: Литвинова, С. Г.
Keywords: відгуки опонентів
Issue Date: 2019
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3613
Appears in Collections:Відгуки опонентів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Litvinova.pdf484.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.