Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3609
Title: Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, професора Березюк Олени Станіславівни на дисертацію Дудник Оксани Миколаївни «Система педагогічних задач контекстної спрямованості у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Галузь знань: Освіта/Педагогіка
Authors: Березюк, О. С.
Keywords: відгуки опонентів
Issue Date: 2019
Publisher: Житомирський державний університет імені Івана Франка
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3609
Appears in Collections:Відгуки опонентів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Berezook vidg.pdf441.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.