Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3516
Title: Хмарні технології як засіб навчання основ математичної інформатики студентів технічних університетів
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Маркова, О. М.
Keywords: хмарні технології
засоби навчання
методика навчання
Issue Date: 2019
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: На підставі аналізу наукової літератури розкрито теоретичні засади навчання основ математичної інформатики студентів технічних університетів; досліджено можливості застосування засобів хмарних технологій у підготовці майбутніх фахівців з інформаційних технологій; теоретично обґрунтовано методичні засади використання хмарних технологій як засобу навчання основ математичної інформатики студентів технічних університетів; дібрано та класифіковано засоби хмарних технологій навчання основ математичної інформатики студентів технічних університетів. У дослідженні розроблено та експериментально перевірено методику використання хмарних технологій як засобу навчання основ математичної інформатики студентів технічних університетів; удосконалено форми, методи та засоби навчання математичної інформатики студентів закладів вищої освіти шляхом розробки та впровадження хмаро зорієнтованих засобів навчання; дістали подальшого розвитку теорія та методика застосування програмних засобів інформатизації освіти, проектування та розвитку хмаро зорієнтованого навчального середовища, зміст методичних систем навчання інформатичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій у різних галузях освіти.
Description: Маркова О. М. Хмарні технології як засіб навчання основ математичної інформатики студентів технічних університетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті (01 – Освіта/Педагогіка) / О. М. Маркова ; Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2019.- 23 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3516
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Markova.pdf671.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.