Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3515
Title: Система педагогічних задач контекстної спрямованості у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Дудник, О. М.
Keywords: професійна підготовка
майбутні вчителі
початкова школа
компетентність
Issue Date: 2019
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: У дисертації з’ясовано генезу реалізації ідей задачного підходу в професійній підготовці майбутніх педагогів, визначено наукові напрями дослідження окресленої проблеми у площині професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Розкрито сутність та структуру педагогічної задачі контекстної спрямованості. Теоретично обґрунтовано й розроблено систему педагогічних задач контекстної спрямованості, репрезентовано її структурно-процесуальну модель. Експериментально доведено ефективність розробленої системи педагогічних задач контекстної спрямованості в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи в закладах вищої освіти на основі виокремлених критеріїв, показників та рівнів сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи.
Description: Дудник О. М. Система педагогічних задач контекстної спрямованості у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / О. М. Дудник ; Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2019. - 22с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3515
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doodnik.pdf486.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.