Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3508
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorВасиньова, Н. С.-
dc.date.accessioned2019-02-26T22:17:34Z-
dc.date.available2019-02-26T22:17:34Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherУДК 378.014.6 – 043.86 (477.61) «1970/2016» (043.3)-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/3508-
dc.descriptionВасиньова Н. С. Розвиток теорії управління вищими навчальними закладами в Україні (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою / Н. В. Васиньова ; Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2019. - 23 с.uk_UA
dc.description.abstractДисертацію присвячено проблемі історії розвитку теорії управління вищими навчальними закладами в Україні останньої чверті ХХ – початку ХХІ століття. На підставі аналізу апарату дослідження визначено ключові проблеми понятійної системи теорії управління ВНЗ, уточнено сутність і зміст понять «теорія», «розвиток», «теорія управління» та визначено поняття «теорія управління вищими навчальними закладами». На основі комплексу критеріїв та показників здійснено аналіз публікацій, монографій, дисертацій з теорії управління ВНЗ у досліджуваний період, обґрунтовано передумови та з’ясовано особливості й тенденції розвитку теорії управління вищими навчальними закладами останньої чверті ХХ – початку ХХІ століття. Розроблена методика періодизації дозволила виокремити три етапи розвитку теорії управління ВНЗ: 76 – 80-тi рр. ХХ ст.; 90-тi рр. ХХ ст.; заключний етап – 2001 – 2016 pр. ХХІ ст. Визначено напрями подальшого розвитку теорії управління закладами вищої освіти.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"uk_UA
dc.subjectуправлінняuk_UA
dc.subjectуправління навчальними закладамиuk_UA
dc.titleРозвиток теорії управління вищими навчальними закладами в Україні (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття)uk_UA
dc.title.alternativeАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vasinova.pdf658.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.