Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3507
Title: Формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Дубовой, О. В.
Keywords: здоров'є
студенти
фізичне виховання
заклади освіти
Issue Date: 2019
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: У дисертаційній роботі на основі аналізу наукової літератури досліджено проблему формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання. На підставі термінологічного аналізу охарактеризовано сутність та зміст соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи. Обґрунтовано критерії, показники та рівні сформованості соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи. Розроблено діагностичний інструментарій щодо визначення рівня сформованості соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи. Теоретично обґрунтувано та експериментально доведено ефективність педагогічних умов формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи.
Description: Дубовой О. В. Формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. кандидата пед. гаук. за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання / О. В. Дубовой ; Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2019. - 23 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3507
ISBN: УДК 378.091.8:613:796.011.3(043.3)
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoref123 .pdf385.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.