Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3506
Title: Професійне самовизначення старшокласників щодо військової служби за контрактом
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Дем’янишин, В. М.
Keywords: військова служба
самовизначення
старшокласники
Issue Date: 2019
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: Дисертація присвячена професійному самовизначенню старшокласників щодо військової служби за контрактом. На основі аналізу наукових праць уточнено ключові поняття дослідження «професійне самовизначення старшокласників щодо проходження військової служби за контрактом», «професійна орієнтація старшокласників на військову службу за контрактом», «готовність старшокласника до професійного самовизначення щодо проходження військової служби за контрактом»; виокремлено компоненти готовності старшокласника до професійного самовизначення щодо проходження військової служби за контрактом (емоційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний), визначено її критерії та показники; обґрунтовано та апробовано організаційно-педагогічні умови формування у старшокласників готовності до професійного самовизначення щодо проходження військової служби за контрактом (забезпечення можливості вибору учнями програми предмета «Захист Вітчизни»; викладання предмета «Захист Вітчизни» у середніх школах офіцерами військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення України; проведення практичних занять з предмета «Захист Вітчизни» на територіях військових частин).
Description: Дем’янишин В. М. Професійне самовизначення старшокласників щодо військової служби за контрактом : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. кандидата пед. наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання / В. М. Дем’янишин ; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2019. - 23 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3506
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Deminianishin.pdf479.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.