Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3170
Title: Формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з кібербезпеки у технічних університетах
Other Titles: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Адарюкова, Л. Б.
Keywords: кібербезпека
компетентність
самоосвіта
майбутні фахівці
педагогічні умови
Issue Date: 2018
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: У роботі охарактеризовано стан розробленості досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та розв’язання її в освітній практиці вищих технічних навчальних закладів. Визначено базові поняття – самоосвітня компетентність, самоосвітня діяльність, самостійна робота студентів – у контексті їхнього взаємозв’язку з процесом професіогенезу майбутніх фахівців із кібербезпеки. Розкрито сутність і структуру самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки й особливості її формування в технічних університетах. Теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки. Здійснено діагностику вихідного рівня сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки на основі розроблених критеріїв і показників та експериментальну перевірку ефективності педагогічних умов формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки у процесі професійної підготовки в технічних університетах. Розроблено та впроваджено спецкурс із формування самоосвітньої компетентності „Самоосвіта та професійний успіхˮ.
Description: Адарюкова Л. Б. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з кібербезпеки у технічних університетах : дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Людмила Борисівна Адарюкова ; наук. кер. Марина Миколаївна Кабанець ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченкаˮ. – Старобільськ, 2018. - 330 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3170
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adarookova.pdf4.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.