Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3122
Title: Створення та розвиток синдикатів у промисловості Російської імперії наприкінці XIX – на початку XX ст.
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Authors: Забудкова, О. А.
Keywords: промисловість
Російська імперія
монополія
синдикати
Issue Date: 2018
Abstract: Дисертацію присвячено комплексному вивченню процесу створення та діяльності синдикатів у промисловості Російської імперії наприкінці XIX – на початку XX ст. У межах дослідження встановлено, що економічні умови Російської імперії кінця XIX – початку XX ст. сприяли монополізації промисловості, найстійкішою формою якої тут стали синдикати. Вивчено їхню структуру, проаналізовано контрагентські договори найбільших союзів, які забезпечували їхню діяльність, спрямовану на концентрацію збуту в руках спільної продажної контори. Розглянуто основні напрямки діяльності синдикатів – збереження чинних угод, боротьба з конкурентами та отримання максимальних прибутків від споживачів. Установлено, що урядова політика щодо синдикатів вирізнялася непослідовністю, однак враховувала передусім інтереси держави. Украй негативним було ставлення до синдикатів широких верств населення.
Description: Забудкова О. А. Створення та розвиток синдикатів у промисловості Російської імперії наприкінці XIX – на початку XX ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. кандидата історич. наук за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія. / О. А. Забудкова ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченкаˮ, МОН України. – Старобільськ, 2018. - 22 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3122
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Zabudkova.pdf448.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.