Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3120
Title: Джерела з історії виникнення, становлення та розвитку біржової справи України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Authors: Алтухов, О. А.
Keywords: біржова справа
періодичні видання
Issue Date: 2018
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: Дисертація присвячена аналізу, науковій оцінці та використанню комплексу різних за характером та походженням джерел з історії виникнення, становлення та розвитку біржової справи України у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. та виявленню їхнього інформаційного потенціалу. Проведено роботу щодо пошуку, класифікації та публікації джерельних матеріалів, пов’язаних з діяльністю провідних біржових установ України в період, який досліджується. Зроблено висновок про їх репрезентативність, автентичність, інформаційність, а також з’ясовано специфіку публікації джерел. Доведено, що кожне зі схарактеризованих у дисертаційній роботі джерел має різний інформаційний потенціал та насиченість. Проаналізовані матеріали висвітлюють різнобічні аспекти розвитку біржової справи в Україні в досліджуваний період. Законодавчі матеріали дозволяють розглянути такий аспект, як юридичний статус біржових установ України; звітна документація – інтереси біржового світу щодо певних комерційних та торгівельних питань, наративні матеріали – ставлення до біржової торгівлі з боку різних верств суспільства; матеріали тогочасної преси – негативні тенденції розвитку біржової справи в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Для повноцінного розкриття проблеми, яка вивчається, важливе комплексне поєднання всього пласта документальних матеріалів.
Description: Алтухов О. А. Джерела з історії виникнення, становлення та розвитку біржової справи України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. істор. наук за спеціальністю 07.00.06. – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / О. А. Алтухов ; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» МОН України. – Старобільськ, 2018. - 22 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3120
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Altukhov.pdf442.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.