Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3118
Title: Соціально-педагогічна профілактика дезадаптації курсантів молодших курсів вищих військових навчальних закладів
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Сергієнко, Т. М.
Keywords: адаптація
соціально-педагогічна профілактика
військові навчальні заклади
вищі навчальні заклади
курсанти
Issue Date: 2018
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: На основі аналізу наукової літератури схарактеризовано проблему профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів вищих військових навчальних закладів як соціально-педагогічний феномен, визначено ключові поняття дослідження: „адаптація”, „соціальна адаптація”, „дезадаптація курсантів”, „соціально-педагогічна профілактика дезадаптації курсантів”. Розкрито сутність та особливості соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів ВВНЗ, які виявляються в соціальних та демографічних їхніх характеристиках та у специфічних для першого року навчання труднощах (депривація, недостатній військово-соціальний досвід, навчальна неуспішність). Теоретично обґрунтовано та розроблено систему соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів. Упроваджено та експериментально перевірено ефективність системи соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів вищих військових навчальних закладів.
Description: Сергієнко Т. М. Соціально-педагогічна профілактика дезадаптації курсантів молодших курсів вищих військових навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка / Т. М. Сергієнко ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2018. - 22 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3118
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sergienko.pdf719.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.