Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3117
Title: Трудова реабілітація осіб з обмеженими можливостями здоров’я в умовах реабілітаційних центрів
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних нау
Authors: Поліщук, О. А.
Keywords: люди з обмеженими можливостями
людина з обмеженим станом здоров’я
реабілітація
Issue Date: 2018
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: У дисертації досліджено систему трудової реабілітації осіб з обмеженими можливостями здоров’я в умовах регіональних реабілітаційних центрів. Викладено історичні, соціокультурні передумови становлення й формування концепції трудової реабілітації осіб з обмеженими можливостями здоров’я, нормативноправову базу щодо їхнього соціального захисту; сутність та структуру трудової реабілітації цієї категорії людей. У межах аналізу стану та особливостей трудової реабілітації людей з обмеженими можливостями здоров’я в умовах реабілітаційних центрів схарактеризовано діяльність реабілітаційних центрів, досліджено їхній вплив на трудову реабілітацію. Розкрито поняття „професійна реабілітація”, „трудова реабілітація”, „трудова реабілітація людини з обмеженими можливостями здоров’я”, „реабілітаційний центр”; визначено й схарактеризовано компоненти системи трудової реабілітації осіб з обмеженими можливостями здоров’я в умовах реабілітаційних центрів. Проведено експериментальну перевірку розробленої системи трудової реабілітації осіб з обмеженими можливостями здоров’я в умовах регіональних реабілітаційних центрів шляхом впровадження авторської регіональної комплексної Програми трудової реабілітації осіб з обмеженими можливостями здоров’я в діяльність регіональних реабілітаційних центрів.
Description: Поліщук О. А. Трудова реабілітація осіб з обмеженими можливостями здоров’я в умовах реабілітаційних центрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка / О. А. Поліщук ; Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2018. - 22 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3117
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polishook.pdf539.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.