Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3116
Title: Формування економічної компетентності у студентів гуманітарних спеціальностей у навчально-виховному процесі ВНЗ
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Морозова, М. М.
Keywords: компетентність
гуманітарні науки
навчально-виховний процес
заклади освіти
вища освіта
педагогічні умови
Issue Date: 2018
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: У дисертації наведено теоретичне узагальнення та практичне вирішення проблеми формування економічної компетентності студенів закладів вищої освіти гуманітарних спеціальностей. Розроблено та обґрунтовано педагогічні умови, які сприяють ефективному формуванню економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей у навчально-виховному процесі ЗВО: збагачення змісту дисциплін фахової підготовки студентів гуманітарних спеціальностей темами, що відбивають сучасні економічні процеси в суспільстві; використання в освітньому процесі технологій проектного та модульного навчання з проблем економічної теорії та практики; реалізація комплексу виховних заходів з формування економічної свідомості студентів гуманітарних спеціальностей. Аналіз результатів експериментального дослідження засвідчив ефективність розроблених та впроваджених в освітній процес ЗВО педагогічних умов формування економічної компетентності студентів закладів вищої освіти гуманітарних спеціальностей.
Description: Морозова М. М. Формування економічної компетентності у студентів гуманітарних спеціальностей у навчально-виховному процесі ВНЗ : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / М. М. Морозова ; Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2018. - 22 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3116
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morozova.pdf477.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.