Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3113
Title: Формування аналітичної компетентності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності у процесі вивчення фахових дисциплін
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Іщенко, В. С.
Keywords: аналітика
аналітична діяльність
компетентність
майбутні фахівці
педагогічні умови
інформаційна діяльність
документознавство
Issue Date: 2018
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: Дисертацію присвячено дослідженню проблеми формування аналітичної компетентності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін. На основі аналізу філософської, психолого-педагогічної літератури з’ясовано ступінь дослідженості проблеми, розкрито сутність понять „аналітика”, „аналітична діяльність”, „компетентність”, „аналітична компетентність”. Визначено сутність та структуру аналітичної компетентності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності, особливості її формування в процесі вивчення фахових дисциплін. Теоретично обґрунтовано, змістовно розроблено та експериментально перевірено педагогічні умови формування аналітичної компетентності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін.
Description: Іщенко В. С. Формування аналітичної компетентності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Вікторія Сергіївна Ищенко ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2018. - 22 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3113
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ishenko.pdf282.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.