Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3018
Title: Громадянська соціалізація молоді в діяльності молодіжних козацьких організацій
Other Titles: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Грищук, Д. Г.
Keywords: соціалізація
козацтво
молодь
Issue Date: 2018
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: На підставі результатів аналізу наукової літератури визначено ключові поняття дослідження: „громадянська соціалізація молоді”; „громадянська соціалізація молоді в молодіжних козацьких організаціях”; „система громадянської соціалізації молоді в молодіжних козацьких організаціях”; „соціалізаційні можливості молодіжних козацьких організацій”. Схарактеризовано систему громадянської соціалізації молоді в молодіжних козацьких організаціях на основі побудови відповідної моделі, стрижневими компонентами якої є зміст спеціальної програми та принципи її ефективної реалізації. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено умови ефективного функціонування системи: формування в учнів і студентів мотивів громадянської соціалізації, організації й стимулювання цього процесу на основі розробленого комплексу навчально-методичних матеріалів. Доведено ефективність розробленої системи.
Description: Грищук Д. Г. Громадянська соціалізація молоді в діяльності молодіжних козацьких організацій : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка / Дмитро Геннадійович Грищук ; наук. кер. Олександр Георгійович Кучерявий ; ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". - Старобільськ, 2018. - 282 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3018
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DisGrishook.pdf3.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.