Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2948
Title: Наступність у вихованні здорового способу життя старшокласників і студентів у системі средньої та вищої освіти
Authors: Приймак, А. Ю.
Keywords: здоровий спосіб життя
Issue Date: 31-Oct-2018
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: У дисертаційній роботі представлено результати комплексного аналізу проблеми наступності у вихованні ЗСЖ старшокласників і студентів у системі середньої та вищої освіти. З’ясовано генезу дослідження феномену ЗСЖ в різні суспільно-історичні формації, здійснено історико-логічний аналіз підходів до його культивування. На підставі аналізу понять „наступність”, „виховання”, „здоровий спосіб життя”, висвітлення вікових особливостей старшого школяра та студента, розгляду системи „заклад середньої освіти – заклад вищої освіти” схрактеризовано сутність та структуру базового конструкту дослідження – „наступність у вихованні здорового способу життя старшокласників і студентів” як складної багатоаспектної системи. Обґрунтовано критерії, показники та рівні сформованості ЗСЖ старшокласників та студентів ЗВО. Розроблено діагностичний інструментарій щодо визначення рівня сформованості компонентів ЗСЖ, а також їх зіставлення у старшокласників і студентів. Теоретично обґрунтувано та експериментально доведено ефективність умов забезпечення наступності у формуванні ЗСЖ старшокласників і студентів.
Description: Приймак А. Ю. Наступність у вихованні здорового способу життя старшокласників і студентів у системі средньої та вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. кан. пед. наук за спеціальністю 13.00.07. – теорія і методика виховання. 01 – освіта/педагогіка / А. Ю. Приймак ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” – Старобільськ, 2018 – 23 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2948
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Priimak.PDF522.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.