Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2947
Title: Теорія і практика розвитку гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн: порівняльний аналіз
Authors: Гришак, С. М.
Keywords: гендер
гендерна освіта
Issue Date: 31-Oct-2018
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: У дисертації подано результати цілісного наукового аналізу теорії і практики розвитку гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн. Визначено теоретичні основи інтеграції гендерних досліджень як наукового напряму та навчальної дисципліни до вищої школи пострадянських країн: простежено генезу проблеми статевої диференціації в історико-педагогічному та соціокультурному контекстах; з’ясовано теоретичні передумови появи гендерних досліджень, що становлять ідеї західних теоретиків ліберального, радикального напрямів фемінізму та прибічників соціально-конструктивістського підходу; здійснено аналіз міжнародних правових стандартів рівності жінок і чоловіків; виявлено бар’єри формування нової гендерної парадигми знань у пострадянських країнах, зумовлені відмінним від західних країн контекстом інституціоналізації гендерних досліджень на онтологічному, політичному, гносеологічному, когнітивному рівнях. Досліджено процес організації гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн. Визначено тенденції розвитку гендерної освіти у вищій школі та здійснено їх порівняльний аналіз згідно з розробленою критеріальною базою. Виявлено позитивний досвід гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн та виокремлено напрями його імплементації до освітнього процесу вищих навчальних закладів України.
Description: Гришак С.М. Теорія і практика розвитку гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн: порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. докт. пед. наук за спеціальністю 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки / С.М. Гришак ; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2018 – 42 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2947
Other Identifiers: УДК 378.091.21:305-042.2(47+57)
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2Hryshak_aref.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.