Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2941
Title: Розвиток екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства у процесі фахової підготовки
Authors: Королецька, Л. В.
Issue Date: 31-Oct-2018
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: Здійснено міждисциплінарний аналіз проблеми розвитку екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства, визначено екологічні знання, переконання, ціннісні орієнтації, екологічно зорієнтована діяльність, її суттєві характеристики, теоретично обґрунтовано педагогічну систему розвитку екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства в процесі фахової підготовки, діагностовано сучасний стан сформованості екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства, змістовно розроблено педагогічну систему розвитку екологічної культури студентів і охарактеризовано її структурні блоки, упроваджено та експериментально перевірено ефективність педагогічної системи розвитку екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства.
Description: Королецька Л. В. Розвиток екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства у процесі фахової підготовки : автореф. на здобуття наук. ступ. кан. пед . наук 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти. 01 – Освіта / Педагогіка / Л.В. Королецька. – Старобільськ, 2018 – 22 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2941
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koroletska (1).pdf557.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.