Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2939
Title: Розвиток соціальної культури студентської молоді засобами анімаційної діяльності
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Максимовський, М. І.
Keywords: соціальна культура
студентська молодь
структурно-змістова модель соціальної культури студентів
анімаційна діяльність
асоби анімаційної діяльності
інформаційне суспільство
соціально-педагогічна технологія розвитку соціальної культури студентів засобами анімаційної діяльності
Issue Date: 2018
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: У дисертаційній роботі на підставі аналізу наукової літератури досліджено проблему розвитку соціальної культури молоді в інформаційному суспільстві, розкрито сутність, структуру та форми анімаційної діяльності як засобу формування соціальної культури студентської молоді в інформаційному суспільстві, теоретично обґрунтовано структурно-змістову модель соціальної культури студентів. З урахуванням розроблених критеріїв та показників діагностовано сучасний стан сформованості соціальної культури студентської молоді засобами анімаційної діяльності в умовах інформаційного суспільства. Розроблено та впроваджено технологію розвитку соціальної культури студентської молоді засобами анімаційної діяльності в інформаційному суспільстві, аналіз результатів якої підтвердив ефективність.
Description: Максимовський М. І. Розвиток соціальної культури студентської молоді засобами анімаційної діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка / М. І. Максимовський; ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". - Старобільськ, 2018. - 22 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2939
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maksimovskiiiii .pdf551.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.