Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2938
Title: Громадянська соціалізація молоді в діяльності молодіжних козацьких організацій
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Грищук, Д. Г.
Keywords: соціалізація
учнівська і студентська молодь
громадська діяльність
громадянська соціалізація молоді
діяльність молодіжних козацьких організацій
козацькі організації
громадянськість
громадянська соціалізованість
Issue Date: 2018
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: На підставі результатів аналізу наукової літератури визначено ключові поняття дослідження: „громадянська соціалізація молоді”; „громадянська соціалізація молоді в молодіжних козацьких організаціях”; „система громадянської соціалізації молоді в молодіжних козацьких організаціях”; „соціалізаційні можливості молодіжних козацьких організацій”. Схарактеризовано систему громадянської соціалізації молоді в молодіжних козацьких організаціях на основі побудови відповідної моделі, стрижневими компонентами якої є зміст спеціальної програми та принципи її ефективної реалізації. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено умови ефективного функціонування системи: формування в учнів і студентів мотивів громадянської соціалізації, організації й стимулювання цього процесу на основі розробленого комплексу навчально-методичних матеріалів. Доведено ефективність розробленої системи.
Description: Грищук Д. Г. Громадянська соціалізація молоді в діяльності молодіжних козацьких організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка / Д. Г. Грищук; ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". - Старобільськ, 2018. - 22 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2938
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grischuk.doc270.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.