Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2707
Title: Збірник нормативно-методичних матеріалів з організації соціально-гуманітарної роботи в Державному закладі „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Authors: Бабічев, О. І.
Котєнєва, І. С.
Карлова, Н. М.
Keywords: соціально-гуманітарна робота
нормативні документи
Issue Date: 2018
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: До збірника ввійшли нормативно-методичні матеріали з організації соціально-гуманітарної роботи в ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. Систематичний і цілеспрямований соціальногуманітарний процес в закладі вищої освіти обумовлений головними завданнями його діяльності й визначає пріоритетним напрямком створення життєздатного безперервного навчання й виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як вищої цінності нації. Для впорядкування матеріалів залучено членів комісії з соціальногуманітарної роботи, представників органів студентського самоврядування, інших фахівців. Для науковців, викладачів, студентів, широкого кола читачів, зацікавлених питаннями організації та проведення соціально-гуманітарної роботи.
Description: Збірник нормативно-методичних матеріалів з організації соціально-гуманітарної роботи в Державному закладі „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” / О. І. Бабічев, І. С. Котєнєва, Н. М. Карлова ; за заг. ред. О. І. Бабічева ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2018. – 160 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2707
Appears in Collections:Нормативно-методичні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
,22ZNMM-2018.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.