Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2685
Title: Моніторинг розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Соколюк, О. В.
Keywords: моніторинг
майбутні вчителі
фізичне виховання
вищі навчальні заклади
Issue Date: 2018
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: Дисертація присвячена проблемам моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання. Уточнено базові поняття дослідження «оздоровча рухова активність майбутніх учителів фізичного виховання», «моніторинг розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання» та поняття «оздоровча рухова активність»; обґрунтувано теоретикометодологічні основи моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання; розроблено структурно-функціональну модель системи моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання та експериментально перевірено її ефективність.
Description: Соколюк О. В. Моніторинг розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.06 – тeopiя і мeтoдикa упpaвлiння ocвiтoю / О. В. Соколюк ; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2018. - 22 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2685
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sokolook.pdf558.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.