Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2684
Title: Візантійські традиції музичного виховання в церковній обрядовості Київської Русі
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Лебединська, М. О.
Keywords: музичне виховання
Київська Русь
Issue Date: 2018
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: У дисертації вперше досліджено традиції візантійського музичного виховання в церковній обрядовості Київської Русі; визначено наукові підходи та основні площини висвітлення цієї проблеми у вітчизняній і зарубіжній історіографії; розкрито соціально-економічні, культурно-політичні й етнокультурні передумови становлення традицій християнського музичного виховання й відповідні їм зворотні та зустрічні тенденції; проаналізовано теоретико-практичні засади (основоположні принципи, методи та форми організації занять) музичного виховання у Візантії ІV – ІХ ст.; виявлено спільне та відмінне в традиціях музичного виховання та церковній обрядовості Візантії й Київської Русі, проаналізовано теорії «культурного діалогу», «трансплантації» та «пріоритетності слов’янської культури» у взаємодії візантійських і києвських традицій; показано дієвість києворуських традицій музичного виховання на сучасному етапі розвитку освіти в Україні на прикладі їхнього випереджально-розвивального значення в дошкільному та вищому закладах освіти.
Description: Лебединська М. О. Візантійські традиції музичного виховання в церковній обрядовості Київської Русі : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.01 ‒ загальна педагогіка та історія педагогіки / М. О. Лебединська ; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2018. - 20 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2684
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_25.05.18.pdf394.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.