Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2683
Title: Теоретико-методологічні засади моделювання стратегічного розвитку університету
Other Titles: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Authors: Кравченко, О. І.
Keywords: моделювання
розвиток
стратегічний розвиток
вищі навчальні заклади
стратегічний план
Issue Date: 2018
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: Дисертацію присвячено проблемі моделювання стратегічного розвитку університету в контексті модернізації управління вищими навчальними закладами. У праці висвітлено різні наукові підходи до вивчення зазначеної проблеми, розкрито стан її теоретичної розробленості та визначено сутність поняття „моделювання стратегічного розвитку університету”. Розроблено систему параметрів, критеріїв та показників аналізу процесу моделювання стратегічного розвитку університету. Здійснено аналіз зарубіжної та вітчизняної практики моделювання стратегічного розвитку університету, виявлено спільні та відмінні риси досліджуваного процесу. Визначено концептуальні засади моделювання стратегічного розвитку університету, до яких віднесено: закономірності й принципи моделювання, інструменти, які забезпечують ефективність досліджуваного процесу, модель стратегічного розвитку університету. Обґрунтовано технологію моделювання стратегічного розвитку та доведено її практичну придатність до впровадження в систему стратегічного управління університету.
Description: Кравченко О. І. Теоретико-методологічні засади моделювання стратегічного розвитку університету : автореф. дис. на здобуття наукового ступ. доктора пед. наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою / О. І. Кравченко ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2018. - 42 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2683
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kravchenko.pdf793.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.