Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2682
Title: Маркетингові дослідження як засіб диференціації освітніх послуг в системі післядипломної освіти педагогічного університету
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Літвякова, Н. В.
Keywords: управління
освітні послуги
післядипломна освіта
маркетинг
вища освіта
Issue Date: 2018
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: Дисертацію присвячено проблемі диференціації освітніх послуг системи післядипломної освіти педагогічного університету засобами маркетингових досліджень. На підставі аналізу засад ринково орієнтованого управління схарактеризовано роль зазначеної системи в структурі сучасних суспільно-економічних перетворень, розкрито генезис маркетингу як концепції зовнішньо орієнтованої управлінської діяльності, обґрунтовано зміст і механізми управління освітньою системою в умовах ринку. На засадах теорії управління освітніми системами та концепції маркетингу освітніх послуг оцінено наявний стан використання маркетингових досліджень з метою диференціації освітніх послуг. З урахуванням структури цільового маркетингу розроблено та впроваджено технологію диференціації освітніх послуг системи післядипломної освіти педагогічного університету засобами маркетингових досліджень.
Description: Літвякова Н. В. Маркетингові дослідження як засіб диференціації освітніх послуг в системі післядипломної освіти педагогічного університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.06. – теорія і методика управління освітою / Н. В. Літвякова ; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2018. - 23 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2682
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Litviakova.pdf557.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.