Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2677
Title: Матеріали особового походження як джерело із соціальної історії Південної України кінця XVIII – початку XX ст.
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Authors: Кухлєв, А. С.
Keywords: Південна Україна
щоденники
листування
господарство
культура
історія
Issue Date: 2018
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: Дисертація присвячена аналізу, оцінці та використанню комплексу матеріалів особового походження як джерела із соціальної історії Південної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. та виявлення їхнього інформативного потенціалу. Проведено роботу щодо пошуку, класифікації та публікації матеріалів особового походження із соціальної історії Південної України. Зроблено висновок про їхні репрезентативність, автентичність, інформативність, простежено еволюцію та з’ясовано специфіку публікацій джерел. Аналіз матеріалів особового походження дозволив визначити напрями історичного реконструювання господарського, духовного та повсякденного життя Півдня України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. Водночас ці наративні матеріали мають певні особливості та різний ступінь достовірності інформації, а тому вимагають критичного осмислення, використання цілого комплексу інструментів об’єктивного джерелознавчого аналізу.
Description: Кухлєв А. С. Матеріали особового походження як джерело із соціальної історії Південної України кінця XVIII – початку XX ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. істор. наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / А. С. Кухлєв ; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ; МОН України. – Старобільськ, 2018. - 22 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2677
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kookhlev.pdf368.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.