Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2601
Title: Чинники розвитку науково-педагогічних шкіл в Україні
Authors: Хриков, Є. М.
Issue Date: 2012
Abstract: У статті розглядається проблема впливу об’єктивних та суб’єктивних чинників на розвиток науково-педагогічних шкіл в Україні. Виявлено головні з цих чинників: нетривалість існування України як незалежної держави; відсутність офіційних вимог до науково-педагогічних шкіл; для більшості потенційних лідерів науково-педагогічних шкіл наукова діяльність не є провідним видом професійної діяльності; вплив надмірної централізації системи освіти України; інституційна організація педагогічної науки; відсутність чітко визначених та загальноприйнятих критеріїв оцінки результатів діяльності наукових шкіл; індивідуальні властивості керівників наукових шкіл; створення певних сприятливих умов для діяльності таких шкіл; поширені уявлення про сутність та спрямованість їхньої діяльності.
Description: Хриков Є. М. Чинники розвитку науково-педагогічних шкіл в Україні / Є.М.Хриков // Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи: зб. наук. праць / за ред. В. Кременя, Т. Левовицького. – Житомир: Вид.-во ЖДУ І. Франка, 2012. - С. 69-76.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2601
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khrikov.pdf570.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.