Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2470
Title: Формування готовності майбутніх вихователів до використання засобів медіаосвіти у навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів
Other Titles: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Кравчишина, О. О.
Keywords: професійна підготовка
майбутні вихователі
медіаосвіта
дошкільні навчальні заклади
Issue Date: 2018
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: У дисертації на підставі аналізу наукової літератури схарактеризовано сучасні тенденції розвитку медіаосвіти в Україні та світі, виокремлено та обґрунтовано засоби медіаосвіти, доцільні для використання в освітньому процесі закладів дошкільної освіти, розкрито їхній потенціал. Визначено сутність і структуру готовності майбутніх вихователів до використання засобів медіаосвіти в закладах дошкільної освіти, діагностовано стан її сформованості на основі розроблених критеріїв та показників. Теоретично обґрунтовано комплекс професійно зорієнтованих технологій формування готовності майбутніх вихователів до використання засобів медіаосвіти в освітньому процесі дошкільного закладу; експериментально перевірено ефективність його впливу на формування досліджуваного виду готовності.
Description: Кравчишина О. О. Формування готовності майбутніх вихователів до використання засобів медіаосвіти у навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів : дис. на здобуття наук. ступ. кандидата пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Олена Олександрівна Кравчишина ; наук. кер. Наталія Іванівна Черв’якова ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2018. - 299 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2470
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dis .pdf3.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.