Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2462
Title: Формування лідерської позиції студентів в освітньому середовищі класичного університету
Other Titles: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Махновський, С. С.
Keywords: студенти
освітнє середовище
виховання
лідерські якості
Issue Date: 2018
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми формування лідерської позиції студентів в освітньому середовищі класичного університету. У дисертації розкрито суть лідерської позиції студентів та змістове наповнення її структурних компонентів. З’ясовано специфіку формування лідерської позиції студентів в освітньому середовищі класичного університету; теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування лідерської позиції студентів в освітньому середовищі класичного університету. Експериментальною реалізацією цих умов доведено їх ефективність.
Description: Махновський С. С. Формування лідерської позиції студентів в освітньому середовищі класичного університету : дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 – теорія і методика виховання / Сергій Сергійович Махновький ; наук. кер. Наталія Олександрівна Ткачова ; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Харків, 2018. - 251 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2462
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Makhnov.pdf1.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.