Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2213
Title: Державно-громадські засади управління розвитком загальноосвітніх навчальних закладів у регіоні
Other Titles: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Гончарук, В. В.
Keywords: управління навчальними закладами
управління розвитком
органи управління
технології управління
Issue Date: 2017
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: Дисертація присвячена проблемі управління розвитком загальноосвітніх навчальних закладів у регіоні на державно-громадських засадах. Визначено стан її дослідженості у науковій літературі, уточнено зміст основних проблем і протиріч. З’ясовані обставини, які сприяють включенню (залученню) представників громадськості до управління ЗНЗ у регіоні. Уточнено зміст понять «державно-громадське управління ЗНЗ у регіоні», «управління розвитком ЗНЗ». Розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено модель системи державно-громадського управління ЗНЗ у регіоні, в основу якої покладено концептуальні засади транспарентного функціонування органу державно-громадського управління ЗНЗ у регіоні, що ґрунтується на принципах демократичності, колегіальності, прозорості прийняття управлінських рішень, підзвітності органів управління перед територіальною громадою і засновником ЗНЗ, та Положення про державно-громадську раду з питань освіти в регіоні, яка формується на засадах збалансованості та паритетності громадськості та влади і складається з голови міста, представників громадськості, представницької влади, педагогічних працівників ЗНЗ. Розроблено методичні рекомендації щодо впровадження моделі системи державногромадського управління ЗНЗ у регіоні.
Description: Гончарук В. В. Державно-громадські засади управління розвитком загальноосвітніх навчальних закладів у регіоні : дис. на здобуття наук.ступ. канд. пед. наук : 13.00.06 – теорія та методика управління освітою / Віктор Васильович Гончарук ; наук. кер. Даниленко Лідія Іванівна ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченкаˮ. – Старобільськ, 2017. - 210 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2213
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Goncharook.pdf2.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.