Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2210
Title: Відгук офіційного опонента, доктора педагогічних наук, професора Хрикова Євгена Миколайовича на дисертацію Кравчені Альони Олександрівни «Управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 - теорія і методика управління освітою
Authors: Хриков, Є. М.
Keywords: відгуки опонентів
Issue Date: 2017
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2210
Appears in Collections:Відгуки опонентів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kravchenia.pdf2.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.