Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2168
Title: Управління формуванням професійної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі фахової підготовки
Other Titles: Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Гирка, І. В.
Keywords: компетентність
професійна компетенність
управління
вчитель
інформатика
фахова підготовка
майбутні вчителі
Issue Date: 2017
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою. – Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – м. Старобільськ, 2017. Дисертаційну роботу присвячено проблемі управління формуванням ПК МУІ в процесі фахової підготовки. У роботі на основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено базове поняття «управління формуванням професійної компетентності майбутніх учителів інформатики» й поняття: «професійна компетентність майбутніх учителів інформатики», «формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики». Визначено критерії, показники та рівні ефективності управління формуванням ПК МУІ в процесі фахової підготовки. Теоретично обґрунтовано структурнофункціональну модель системи управління формуванням ПК МУІ у процесі фахової підготовки. Створено управлінсько-інформаційний простір «Управління формуванням професійної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі фахової підготовки» та методичні рекомендації на допомогу викладачам і майбутнім учителям інформатики щодо управління формуванням ПК в процесі фахової підготовки.
Description: Гирка І. В. Управління формуванням професійної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук.ступ. канд. пед. наук : 13.00.06 – теорія та методика управління освітою / І. В. Гирка ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2017. - 23 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2168
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Girka.pdf918.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.